03

بهمن

پرخاشگری در نوجوانان؛ 8 دلیل بروز و 7 راهکار طلایی کنترل

پرخاشگری در نوجوانان؛ 8 دلیل بروز و 7 راهکار طلایی کنترل مقدمه مشاوره ی موثر و کارآمد و قواعد و تکنیک های سازگاری و انعطاف پذیری، می تواند در مدیریت رفتارهای پرخاشگرانه (aggressive behavior) به نوجوانان یاری رساند. اغلب والدین نگران کنترل پرخاشگری (aggressiveness) در نوجوانان خود هستند. در طی دوران نوجوانی، فرزندان آن ها درگیر تغییرات [...]