04

شهریور

معرفی رشته­ های نوظهور و آینده دار حوزه­ ی هوش مصنوعی

شبکه عصبی کامپیوتری و یادگیری عمیق معرفی مختصر اگر به دنبال رشته­ ای نوظهور و آینده دار در حوزه­ ی هوش مصنوعی می­ گردید که به کامپیوتر می­ آموزد بدون برنامه ریزی مستقیم و با روشی الهام گرفته از مغز انسان پردازش کند، جای شما اینجاست:                   رشته­ ی (شبکه عصبی کامپیوتری و یادگیری عمیق Neural Network […]

01

شهریور

معرفی رشته ی الگوریتم های ماشین لرنینگ

معرفی مختصر اگر به دنبال رشته ای از زیر شاخه های هوش مصنوعی می گردید که کامپیوترها را قادر می سازد بدون دریافت برنامه از انسان و به شکل خودکار توسعه و سازگاری یابند، جای شما اینجاست؛ متخصص (الگوریتم های ماشین لرنینگmachine learning Algorithms). الگوریتم های ماشین لرنینگ به مثابه موتورهایی هستند که به شکل اتوماتیک دیتاها[…]