سیزدهم شهریور؛ روز بزرگداشت حکیم ابوریحان بیرونی

خانه به دوشی استعداد درخشان به جهت درک خرافی و ناصحیح حاکمان از علم

 

«چون در کار مردم روزگاران می­ نگرم، همگان در سراسر گیتی،«سیمای نادانی» بر خود گرفته­ اند و به نادانی خود افتخار می­ کنند و با اهل فضل دشمنی می­ ورزند. همه، آراستگان به زیور دانش را می­ آزارند و گونه گونه ستم بر چنین فردی روا می­ دارند.»

مقدمه کتاب «تحدید نهایات الاماکن لتصحیح مسافات المساکن»: ابوریحان بیرونی

اگر حاکمان زمان، درک درستی از مفهوم علم در شاخه­ های گوناگون داشتند و سلطان محمود غزنوی بهانه­ ی عفو حکیم خوارزم در پای چوبه­ ی دار را، مهارت وی در علم نجوم عنوان نمی­ کرد حال آنکه مرادش از ستاره شناسی، تنها سویه­ ی خرافی و غیر علمی آن بود که بیشتر به طالع بینی می­ مانست تا علم نجوم.

 

بیشتر بدانیم: یازدهم شهریور؛ روز صنعت چاپ

اساسا اگر حاکم خونخواری چون سلطان محمود، فهم درستی از علم داشت و ارزش و اعتباری برای دانشمندان قائل بود و به محض ورود به خوارزم، با برچسب­ هایی چون قرمطی و ملحد بر پیشانی مشاهیر علم و ادب ایران زمین، تعداد زیادی از ایشان را از دم تیغ نمی­ گذراند و قریب 5 هزار نفر از نامداران خوارزم را که ابوریحان نیز در زمره آنان بود، به اسارت خود درنمی­ آورد و دانشمند بلند پایه­ ای چون حکیم خوارزم 6 ماه از عمر گرانقدر خود را به عوض کتابخانه­ ها و مراکز علم و تحقیق در سیاه چاله­ های تاریک نمی­ گذراند و یا در کابل، زندگی چنان بر وی سخت نمی­ آمد که روزگارش را با دوران نوح و لوط نبی مانند سازد و از نامرادی چرخ خون بگرید و یا در سال­ های پایانی اقامت خود در گرگان، از سنگدلی شمس المعالی علم ناشناس ناله سر نمی­داد و عاقبت نیز هم چون بسیاری دیگر از استعدادهای درخشان این سرزمین، در انزوا و غربت چشم از جهان فرو نمی­ بست و سهمش از این عالم مزار محقری نمی­ شد در غزنی که مورخان از روی گمان به آرامگاه ابدی این ستاره تابناک علم و فرهنگ ایران زمین نسبت دهند.

همکاران متخصص و کارآزموده ما در دوره ­ی استعدادیابی چندبعدی و VIP سمتکو، بر آنند تا در قالب جلسات متنوع: گفتگو، مشاوره، طراحی، نوشتن، آزمون­ های متعدد، تحلیل تفصیلی آن­ها و تبیین استانداردهای به روز و علمی، دست خرافه، شبه علم و خرافه پرستان را تا حد ممکن از زندگی استعدادهای این مرز و بوم کوتاه کنند تا دیگر شاهد چنین خانه به دوشی و رنجی برای آنان نباشیم.

  «سمتکو، برای زندگی بهتر تو»

اینستاگرام:samtco.ir@

تماس : samtco.ir

 

 

 

 

نظر شما :