یازدهم شهریور؛ روز تنظیم تقویم

خیام

کشف دیر هنگام استعداد به جهت تنگ نظری و ناکارآمدی منتقدان

انتقاداتی تند و رندانه­ در رباعیاتی که در مورد صحت انتساب بسیاری از آن­ها به حکیم عمر خیام، تشکیک و تردید بسیار است، سبب گشته تا به وی که در ریاضیات، نجوم، طب و حکمت یگانه­ ی دوران بود و تقویمی را با حمایت سلطان ملکشاه سلجوقی تنظیم و تدوین نمود که پس از گذشت قرن­ ها، هنوز هم دقیق­ترین و کم خطاترین گاهنامه­ ی جهان به شمار می­ رود، نسبت دهر پرستی، کفر و الحاد داده شود و از قرن هفتم افرادی چون شیخ نجم الدین رازی در مرصادالعباد(تنها به استناد دو رباعی از خیام) و امام فخر رازی، انتقاداتی بیرحمانه و ناروا بر او وارد آورند و کافر و ملحد بخواننداش. تمامی این­ها تنها به سبب خردگرایی ناب حکیم عمر خیام، در زمان ه­ای خرد ستیز.

این هجمه­ های ناجوانمردانه چنان روزگار را بر حکیم تنگ ساخت که آهنگ سفر حج کرد، سپس مدتی را در بغداد گذراند و بعد به نیشابور بازگشت.

حسادت ­ها و تنگ نظری­ ها سبب گشت با وجود سرودن چنان ابیات حکیمانه و نغزی، سال­ها پس از وفاتش و برای اولین بار در قرن ششم از او به نام شاعر یاد شود.

همکاران متخصص و کارآزموده ­ی ما در دوره استعدادیابی چندبعدی و VIPسمتکو، و در قالب جلسات متنوع: گفتگو، طراحی، نوشتن، بازی، قصه گویی و شعرخوانی، آزمون­ های متعدد و تحلیل تفصیلی آن­ها، بر آنند تا در صورت مواجهه با استعدادهای بی مانند و چندوجهی­ ای چون خیام، او را  از همان کودکی در بروز و ظهور تمام ابعاد توانمندی­ هایش یاری دهند و هیچ سویه­ ای از نبوغ وی هم چون استعداد درخشان شاعری خیام مورد غفلت واقع نگردد.

 «سمتکو، برای زندگی بهتر تو»

تماس با ما

  اینستاگرام ما: samtco.ir@

نظر شما :