مهارت کودکان

11

آذر
استعدادپروری (رساکو), استعدادیابی VIP (یکتاکو), استعدادیابی ورزشی (کوشاکو), وبلاگ

نقش و اهمیت بازی در پرورش استعدادها و مهارت های کودکان

نقش و اهمیت بازی در پرورش استعدادها و مهارت های کودکان مقدمه ما به عنوان والدینی دلسوز، همواره بهترین … مطالعه بیشتر

06

آذر
استعدادپروری (رساکو), استعدادیابی VIP (یکتاکو), وبلاگ

مهم ترین وظایف والدین در آشکار سازی استعدادهای نهفته ی کودکان

مهم ترین وظایف والدین در آشکار سازی استعدادهای نهفته ی کودکان مقدمه بر اساس سنت رایج، اغلب این معلمان[…]

استعدادیابی نوجوان

04

آذر
استعدادپروری (رساکو), استعدادیابی VIP (یکتاکو), استعدادیابی نوجوان (برناکو), وبلاگ

موثرترین شیوه های حمایتی والدین در بهبود شناسایی و پرورش استعدادهای نوجوانان

موثرترین شیوه های حمایتی والدین در بهبود شناسایی و پرورش استعدادهای نوجوانان مقدمه به عنوان والدینی دلسوز، خواسته ی[…]

27

آبان
استعدادپروری (رساکو), استعدادیابی VIP (یکتاکو), وبلاگ

نقش والدین در شناسایی و پرورش استعدادهای کودکان

بیست  و  نهم  مهرماه؛  روز  جهانی  کودک نقش  والدین  در  شناسایی  و  پرورش  استعدادهای  کودکان وقتی  به  استعداد (Talent) […]