استعدادیابی سمتکو

مرکز استعدادیابی و استعدادپروری سمتکو

مرکز سمتکو یک سازمان علمی و آموزشی غیرانتفاعی با دو تعهد اصلی است: مطالعه استعدادهای انسان و ارائه دانش به افراد از نقاط قوت و ضعف شان که به آنها کمک می‌کند که با کشف پتانسیل ذاتی خود، رضایت بیشتری از زندگی  کسب نمایند.

از سال 1387، صدها نفر از خدمات مشاوره ای برای یافتن جهتی در برنامه ریزی تحصیلی و شغلی استفاده کرده اند، چه هنوز در مدرسه هستند، چه به دنبال کار هستند، یا تغییرات شغلی در میانسالی ایجاد کنند.

رویکرد ما برای درک فرد در طول هشتاد سال گذشته به تکامل خود ادامه داده است.

ما همیشه در حال انجام  تحقیقات  برای بهبود معیارهای استعداد، کشف استعدادهای جدید و افزایش توانایی خود در تفسیر نمرات آزمون استعداد برای مشتریان و عموم مردم هستیم. ما از طریق بولتن‌ها و پیگیری‌ها با آزمون‌شوندگان در تماس هستیم و داوطلبان را در گروه‌های شغلی مختلف آزمایش می‌کنیم تا به ما در درک بهتر الگوهای استعداد، کمک کنند.

 

مأموریت

مرکز استعدادیابی سمتکو از زمان آغاز به کار خود به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی، دو هدف داشته است: پیشرفت – از طریق تحقیق، آزمایش، اندازه‌گیری، انتشارات و آموزش – درک انسان‌ها و اعمال آن‌ها، چه به‌عنوان فردی و چه به‌صورت گروهی.

از طریق برنامه استعدادیابی چندبعدی سمتکو، داوطلبان از مجموعه خاصی از ویژگی های ذاتی خود آگاه می شوند. این برنامه  آنها را قادر می سازد تا بعد از گرفتن کارنما 50 صفحه ای خود، در مورد مدرسه و دانشگاه انتخاب های تحصیل کرده و با شغل مناسب استعدادشان آشنایی داشته باشند. از طریق تحقیقات و ارائه‌های خود، به درک گسترده‌تری از انسان‌ها به عنوان متخصص کمک می‌ کنیم.

نظر شما :