گفتگوی شغلی نوجوان

14

بهمن

پنج راهکار طلایی برای گفتگوی شغلی موفق با نوجوانان

پنج راهکار طلایی برای گفتگوی شغلی موفق با نوجوانان مقدمه به عنوان والدین یکی از حیاتی ترین نقش هایی که بر عهده داریم، هدایت فرزندان نوجوان مان به سمت یک مسیر شغلی (career path) و حرفه ای رضایت بخش و موفق است. اهتمام به یک گفتگوی آزادانه و سازنده ی کاری با آن ها می تواند تاثیر [...]