21

مرداد

روز حمایت از کسب و کارهای کوچک

بهترین راه های حمایت از کسب و کارهای کوچک این روزها آدم احساس می کند، به هر طرف که سر بچرخاند، نام هاي تجاری مشهور و بزرگ توی چشم هستند- روی بیلبوردهای بزرگراه ها، در فضای وب، روی قفسه فروشگاه ها، جلوی پایمان و حتی در جیب هایمان. اما این (کسب و کارهای کوچک small businesses)هستند که […]