مشاغل پاره وقت

19

فوریه

کارهای غیر رسمی و مشاغل پاره وقت ویژه ی نوجوانان

کارهای غیر رسمی و مشاغل پاره وقت ویژه ی نوجوانان چرا انتخاب خوبی هستند؟ از سال های میانی تا پایان دوره ی متوسطه، فرزند شما احتمالا به مشاغل پاره وقت (Part Time jobs) یا کارهای غیر رسمی (Casual work) علاقه مند خواهد شد. در این سنین، نوجوان می تواند رسما استخدام یک کارفرما شود- مثلا به عنوان [...]