03

سپتامبر

یازدهم شهریور؛ روز صنعت چاپ

معرفی مختصر اگر می­ خواهید بر یکی از مهم­ترین،کهن­ ترین و اساسی­ ترین شیوه­ های حفظ، انتقال و اشاعه­ ی اطلاعات در طول تاریخ بشر مسلط شوید، جای شما اینجاست:                                                       […]