14

سپتامبر

ویلیام فاکنر

دغدغه­ ی تامین معاش و محیط نامناسب مسبب درخشش دیر هنگام استعداد ویلیام فاکنر «خود من شاعری شکست خورده ­ام. مثل همه­ ی رمان نویس ­ها. همه­ ی رمان نویس­ ها اولش می­خواسته ­اند شعر بگویند، اما وقتی نتوانسته ­اند، شانس­شان را با داستان کوتاه امتحان کرده­ اند و وقتی از نوشتن آن هم عاجز شده­ اند […]