26

اکتبر

راهنمای تبدیل شدن به یک هنرمند حرفه ­ای در چند گام

سوم آبان؛ روز جهانی هنرمند راهنمای تبدیل شدن به یک هنرمند حرفه ­ای در چند گام معرفی مختصر هنرمند حرفه ­ای کیست؟ هنرمند حرفه ­ای (Professional Artist) به کسی اطلاق می­ شود که آثار هنری­ اش فروخته شده یا به نمایش گذاشته می­ شوند. هنرمندان حرفه­ ای شامل: نقاشان، تصویرگران، مجسمه سازان، نوازندگان و موسیقی دانان، نویسندگان […]