دانش آموز هدفمند

07

اسفند

6 فعالیت مشوق هدفمندی در دانش آموزان

6 فعالیت مشوق هدفمندی در دانش آموزان مقدمه بسیاری از دانش آموزان اهداف (goals) غیر قابل دسترسی برای خود در نظر می گیرند- هدف هایی که دستیابی به آن ها اگر نگوییم غیر ممکن، بسیار دشوار به نظر می رسد- چرا که نوجوان توان، مهارت یا منابع مالی لازم را در اختیار ندارد. در اغلب موارد، این [...]

04

بهمن

7 توصیه ی طلایی به نوجوانان برای هدفمند شدن

7 توصیه ی طلایی به نوجوانان برای هدفمند شدن مقدمه بر طبق تحقیقات گسترده ای که در طی یک دهه ی گذشته از نوجوانان به عمل آمده و با در نظر گرفتن پاسخ های جامعه آماری چند هزار نفری، پژوهشگران این حوزه دریافته اند که گستره ی وسیعی از دانش آموزان به طور کلی یکی از این[...]