07

دی

ضرورت نوشتن شفاف اهداف

ضرورت نوشتن شفاف اهداف مقدمه همه ی ما از اهمیت هدف گذاری آگاهیم، اما اغلب اوقات اهدافمان قابل اندازه گیری و شفاف نیستند. حتما شنیده اید که آدم ها می گویند: «دلم می خواهد وزن کم کنم.» در صورتی که لاغر شدن هدفی است که احتمالا باید این گونه به شکل واضح توصیف شود: «دلم می خواهد […]