دانش آموز مردد

11

بهمن

اگر دانش آموز مرددی هستید، این 5 نکته برای شماست!

اگر دانش آموز مرددی هستید، این 5 نکته برای شماست! بهتر است دانش آموزان فرصتی را به تامل و برنامه ریزی درباره ی رشته ی تحصیلی آینده ی خود اختصاص دهند، در حالیکه هم هنگام دریچه ی ذهن شان را برای پذیرش این نکته که علایق حرفه ای و رشته ی تحصیلی دبیرستان ممکن است در طی [...]