10

بهمن

10 توصیه ی طلایی به دانش آموزان مردد یا چند علاقه ای

10 توصیه ی طلایی به دانش آموزان مردد یا چند علاقه ای مقدمه وقتی یک دانش آموز مردد (undecided) یا چندعلاقه ای (Multiple interests) هستید که می کوشد رشته ی تحصیلی دبیرستان، دانشگاه یا شغل آینده اش را انتخاب کند، نگرانی احساسی طبیعی خواهد بود، چرا که هر یک از موارد فوق، تصمیمی سرنوشت ساز در زندگی [...]