27

آگوست

پنجم شهریور روز بزرگداشت محمد بن زکریای رازی

قدر نادیدن استعدادهای درخشان به جهت تعصب­ های مذهبی اغلب ما محمد بن زکریای رازی را به عنوان کاشف الکل و سولفوریک اسید می­ شناسیم، اما او علاوه بر این اکتشافات از نوجوانی به موسیقی علاقه مند بود، عود می­نواخت، کیمیاگری و پزشکی می­ دانست، در جراحی و طب کودکان صاحب نظر بود و راه­ های نوینی […]