08

آگوست

آیا خبرنگاری شغل مناسب من است؟

(خبرنگاریjournalism) فرآیند هیجان انگیز و پر تکاپوی تحقیق و بررسی و ارائه ی گزارش ماجراها و حوادث به روزنامه ها، مجلات، ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی و رسانه های برخط است. اما این حرفه ی پر ماجرا مناسب هر کسی نیست. اگر تردید دارید که آیا به درد این پیشه ی پر تنش و پر فراز و […]