انتخاب شغل

15

بهمن

چطور به عنوان یک نوجوان شغلم را انتخاب کنم؟

چطور به عنوان یک نوجوان شغلم را انتخاب کنم؟ مقدمه اغلب ما در دوران نوجوانی دچار فشارهای روحی می شویم. انتقال از کودکی به بزرگسالی هیجان انگیز و هم هنگام دلهره آور است، چون هیچ یک از نصایحی مانند: «صبور باش، به موقعش اتفاق می افتد.» نمی تواند یک نوجوان را برای زندگی آینده اش آماده کند. [...]