22

مرداد

معرفی شغل های نوظهورتحلیلگر ابر داده ها

معرفی مختصر اگر می خواهید عامل پشت صحنه ی پیشرفت اغلب صنایع برجسته و مادر باشید یا در رشته ای متخصص شوید که در حوزه ی بهداشت و درمان، ارگان های دولتی، تجارت و موسسات مالی و دیگر صنایع مهم نقش اساسی را ایفا می نماید، جای شما اینجاست: (تحلیل ابر داده هاBig Data Analytics)تحلیل ابر داده […]