17

شهریور

هفدهم شهریور؛ روز جهانی بازیگر

معرفی مختصر اگر شیفته ­ی این هستید که به کاراکتری جان ببخشید و بر روی صحنه، در پروژه ­ای سینمایی و یا در قاب تلویزیون آن را با تمام جزئیات به تصویر بکشید، شما این کاره هستید:                                                       بازیگر (An actor or actress) وظایف و مسئولیت­ ها به عنوان یک بازیگر، وظایف و مسئولیت­ هایی بر عهده […]