14

شهریور

از این شاخه به آن شاخه پریدن؛ در جستجوی کشف استعداد

اونوره دومیه (اونوره دومیه Honoré Daumier) استعداد درخشان فرانسه در نقاشی، مجسمه سازی و کاریکاتور، در ابتدا شیشه بُری بود که سودای شاعری در سر می­ پروراند. در سال نبرد (واترلوWaterloo)، از مارسی راهی پاریس شد تا قلم را جایگزین الماس شیشه بُری کند. مدتی برای دادگستری شهر پادویی می­ کرد و خیل وکلای سیاه پوشی را […]