هدف گزاری

06

دی

راهنمای خلق اهداف واقع بینانه در 12 گام

راهنمای خلق اهداف واقع بینانه در 12 گام مقدمه هر فردی در زندگی آمال و آرزوهایی دارد که مایل است به آن ها دست یابد. هدف گذاری دقیق و نیل به اهداف نه تنها سبب انجام بهینه ی امور می شود بلکه، حس عزت نفس، شادمانی و سلامت روان را به ارمغان می آورد. اگر اهداف منطقی […]