01

شهریور

معرفی رشته ی الگوریتم های ماشین لرنینگ

معرفی مختصر اگر به دنبال رشته ای از زیر شاخه های هوش مصنوعی می گردید که کامپیوترها را قادر می سازد بدون دریافت برنامه از انسان و به شکل خودکار توسعه و سازگاری یابند، جای شما اینجاست؛ متخصص (الگوریتم های ماشین لرنینگmachine learning Algorithms). الگوریتم های ماشین لرنینگ به مثابه موتورهایی هستند که به شکل اتوماتیک دیتاها […]