05

شهریور

پنجم شهریور؛ زاد روز جهان پهلوان تختی

کشف دیر هنگام استعداد به جهت عدم تمکن مالی، مربیان اولیه کارنابلد، نقص در فرهنگ عمومی اگر غلامرضا تختی با وجود علاقه­ ی بی حد و حصر به ورزش، به دلیل ورشکستگی پدر و غم نان، مجبور نمی­ شد در عنفوان نوجوانی پی پیشه­ ای بگردد و در ازای تنها روزی هفت یا هشت ریال زیر آفتاب […]