25

شهریور

از کجا بفهمم استعداد ورزشی دارم؟

بیست و پنجم شهریور روز جهانی ورزش نوجوانان از کجا بفهمم استعداد ورزشی دارم؟ برای پاسخ به این پرسش باید سه نشانه­ ی ساده را در خود جستجو کنید: سریع دویدن، پرش و پرتاب. کسی که از لحاظ ورزشی مستعد است باید در هر سه آیتم توانمند باشد. یک ورزشکار واقعی توانایی رسیدن به سرعت و قدرت […]