22

خرداد

تاریخچه

از سال 1387 بنیاد تحقیقاتی سمتکو، از یک برنامه آزمایشی که در سال 1387توسط جناب آقای ابوالفضل فیروزمنش برای یک مدرسه غیرانتفاعی در شهر تهران آغاز شد، رشد کرد. دکتر فیروزمنش متخصص روانشناسی بالینی هستند. سپس ایشان که از دانشگاه شهید بهشتی فارغ التحصیل شده بود، به دلیل اینکه می خواست در مورد استعدادیابی تجربه بیاموزد، در برترین مدارس پایتخت شروع به […]