15

سپتامبر

آلدوس هاکسلی

تاثیر مثبت سابقه­ و ریشه خانوادگی در پرورش و شکوفایی استعداد آلدوس هاکسلی آلدوس هاکسلی (Aldous Huxley)، نویسنده­ ی شهیر بریتانیایی و مولف آثار درخشانی چون: دنیای قشنگ نو و برگ­ های بی حاصل، بازمانده ­ای از نسل یکی از خانواده­ های فرهیخته­ ی عهد ملکه ویکتوریا بود و علم و ادب را به ترتیب از پدربزرگ […]