Clicky

مشاوره رایگان
۰۲۱-۲۲۳۶۵۹۳۶
شماره تماس
​09382545160​​​​​​​
واتس آپ پشتیبانی
تهران، پاسداران
آدرس دفتر
مرکز استعدادیابی سمتکو

​​مرکز سمتکو

​سمتکو برای زندگی بهتر شما​​​​​​​

پس از استعدادیابی از نقاط قوت خود برای رفع فرسودگی شغلی استفاده کنیم.

 

بر اساس پژوهش ها افراد با از نقاط قوت خود برای جلوگیری از فرسودگی شغلی می توانند استفاده کنند. در ادامه به سه دسته از این ویژگی ها در افراد اشاره می کنیم:

 

1. تاثیر گذاری:

ویژگی‌هایی که به افراد کمک می کند مسئولیت را بر عهده بگیرند، صحبت کنند و مطمئن شوند که دیگران شنیده می شوند. کارمندان با موضوعات تأثیرگذار غالب که فرسودگی شغلی را تجربه می‌کنند، اغلب به استراتژی‌های مقابله‌ای روی می‌آورند که به آنها اجازه می‌دهد بر دیگران یا آینده تأثیر بگذارند. آنها بیشتر از دیگران زمان بیشتری را با خانواده یا دوستان خود در خارج از محل کار می گذرانند یا به این فکر می کنند که چگونه کارشان به اهداف آینده آنها کمک می کند.

 

 

2. تفکر استراتژیک:

  نقاط قوتی که به افراد کمک می کند اطلاعاتی را جذب و تجزیه و تحلیل کنند که باعث تصمیم گیری بهتر می شود. متفکران استراتژیک تمایل دارند به خود این فرصت را بدهند که در هنگام فرسودگی، در مورد ناامیدی خود فکر کنند. آنها بیشتر از دیگران توقف می کنند و زمانی را برای فکر کردن به موقعیت خود اختصاص می دهند یا در طول روز کاری بیشتر استراحت می کنند تا استراحت کنند

 

 

3. ایجاد رابطه:

  منظور نقاط قوتی است که به افراد کمک می کند تا روابط قوی ایجاد کنند که یک تیم را با هم نگه می دارد. کارمندانی که بالاترین این موضوعات را دارند، تمایل دارند استرس کاری خود را از دیدگاه دیگران بازنگری کنند. آنها بیشتر به این فکر می‌کنند که دیگرانی که با آنها کار می‌کنند چه احساسی نسبت به موقعیت مشابه دارند یا به این فکر می‌کنند که کارشان چگونه بر افراد تأثیر می‌گذارد.

 

 

آیا شما می دانید از کدام توانمندی و نقطه قوت خود میتوانید برای جلوگیری از فرسودگی شغلی استفاده کنید؟

 

سمتکو؛ برای زندگی بهتر تو

موسسه استعدادیابی و استعدادپروری سمتکو؛ با رویکرد چندبعدی