مساله سمتکو

در برنامه جامع استعدادیابی چند بعدی اعتقاد بر این است که افراد را با علایق و سلایقشان همراه کنیم تا بتوانند به میزان استعدادشان خوب زندگی کنند. شعار ما؛ خوب زندگی کردن آموختنی است. این عبارت به این معناست که با دانستن و پرورش استعدادها و توانایی های خود میتوانیم عملکرد و بازده زندگیمان را در حیطه های گوناگون از جمله خانوادگی، تحصیلی، شغلی و مالی ارتقا دهیم.

یکی از راه های صرفه جویی در وقت و عمر و انرژی افراد در سنین مختلف، بررسی استعدادها و سنجش دقیق علایق و رغبت ها است. از وجوه تمایز استعدادیابی چند بعدی این است که فرد بعد از بررسی استعدادها و توانمندی هایش رها نمی شود و برنامه استعداد پروری چند بعدی متمایزی برای ارتقای توانمندی های بالقوه فردی تدارک دیده می شود. این یک جهش فردی در سبک زندگی آگاهانه است

نظر شما :