مخاطبین سمتکو

چه افرادی دغدغه استعدادیابی دارند؟

* والدینی که دنبال آموزش هدفمند برای کودکان خود هستند.

* والدینی که به دنبال تعیین دورنمای موفقیت فرزندانشان در آینده هستند.

* نوجوانانی که در مسیر انتخاب رشته خود میخواهند انتخاب علمی و حرفه ای داشته باشند (نهمی ها / دوازدهمی ها)

* افرادی که دنبال تضمین مسیر آینده زندگی خود هستند و می خواهند آرامش را درتصمیم گیری برای ادامه مسیر تجربه کنند.

* افرادی که می خواهند تغییر مسیر دهند اما مطمئن نیستند.

* افرادی که به دنبال ورزش حرفه ای خاصی هستند.

* افرادی که به دنبال هنرمند شدن هستند اما نمی دانند چه هنری مناسب شخصیت و توانایی های آنهاست.

* افرادی که بلاتکلیف هستند و دنبال پیشنهاداتی برای شغل و رشته تحصیلی مناسب هستند.

* افرادی که خودرا تیزهوش می نامند.  انتخاب و بررسی تیزهوش ها و حیطه های نقاط قوت و ضعف آنها.

* ویژه افراد 6 تا 50 ساله که می خواهند آگاهانه زندگی نمایند و از نقاط قوت و ضعف خود اطلاعات علمی داشته باشند.

نظر شما :