آدرس مراکز سمتکو

شعب سمتکو

شعبه شماره 1:

استان تهران، سعادت آباد

021-22365936

*****************************

شعبه شماره 2:

 استان تهران، پاسداران

021-91004808

*****************************

شعبه شماره 3:

استان قزوین، خ فردوسی

028-33228982

09100390930

**********************

پشتیبانی 24 ساعته سمتکو در واتس آپ

09382545160

نظر شما :